Stichting Kantlijn Amsterdam

Kvk nummer 68593562
RSIN 857411257
E-mail schrijverscollectiefkantlijn@gmail.com
Telefoon 06 175 980 94 (secretaris)
Postadres 
Kortenakenstraat 16 
1066 HS Amsterdam


Doelstelling


Het organiseren van activiteiten op het gebied van literatuur en literatuureducatie ter stimulering van talentontwikkeling en eigen kracht. 


​Samenstelling bestuur


Claudia Hettinga (voorzitter)
Viola Zevenhuizen (penningmeester)
Jesje de Schepper (secretaris)
Silvia Tijssen (algemeen bestuurslid)

Coördinator, financiële administrator en gastdocenten


Het bestuur ontvangt voor het uitvoeren van hun (bestuurs)taken geen honorarium, loon of ander materiaal voordeel. De gastdocenten ontvangen een vergoeding. De coördinator en de financiële administrator zijn de enige betaalde medewerkers, respectievelijk voor 4 uur en 2 uur per week. De coördinator doet de planning en vormt de verbinding tussen vrijwilligers en bestuur. De financiële administrator werft donateurs en fondsen. De financiën worden opgebracht door (het werven van) Vrienden van Kantlijn (donateurs) en fondsenwerving bij stad en stadsdeel, vermogensfondsen en kunst- en cultuurfondsen. 

Klik hier om het verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2019.

Klik hier voor het jaarverslag van 2019.

Klik hier voor het beleidsplan 2020.

Klik hier voor de financiële jaarrekening van 2020