Stichting Kantlijn Amsterdam

RSIN: 857411257

E-mail: schrijverscollectiefkantlijn@gmail.com

Tel: 06 44 383 967

Postadres:

1e Hugo de Grootstraat 13c1

1052 KL Amsterdam

Doelstelling: Het organiseren van activiteiten op het gebied van literatuur en literatuureducatie ter stimulering van talentontwikkeling en eigen kracht. 

Het bestuur bestaat uit: 

Claudia Hettinga (voorzitter)

Chris Herschdorfer (penningmeester)

Jesje de Schepper (secretaris)

Het bestuur ontvangt voor het uitvoeren van hun (bestuurs)taken geen honorarium, loon of ander materieel voordeel.

Klik hier om het verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording over het eerste jaar van oprichting (2017) te lezen. Hier is het verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording van 2018 te lezen.

Klik hier om het beleidsplan 2017/18 te lezen. Het beleidsplan 2019 / 20, alsmede het (financiële) jaarverslag van 2019 wordt medio 2020 op deze pagina geplaatst.