Kantlijn in quarantainetijd | Maandag 15 juni 2020

Les van Mireille


Vandaag heb ik twee invalshoeken voor je schrijven:


1) Enerzijds: kijk eens naar reeds geschreven materiaal. Ik wil je uitdagen om te reflecteren op wat je al hebt geschreven. Pak oude teksten erbij. Lees ze hard op. Voor jezelf. Hoor hoe ze klinken. Hoor wat je mooi vindt. Hoor waar je denkt: hier hapert het een beetje. Dat kan anders. Beter. Kijk of je vaste manieren, vaste patronen, terugkerende onderwerpen in jouw schrijfsels, gedichten, songteksten, verhalen ziet. Vraag jezelf af: Schrijf ik altijd hetzelfde? Schrijf ik altijd over hetzelfde? Begin ik altijd hetzelfde? Of juist niet? Eindig ik altijd op een bepaalde manier? Zit er een vast stramien, in wat schrijf en hoe ik het schrijf? Vraag je dan af zijn er nog andere manieren waarop ik dit kan/wil zeggen? Of kan ik het over iets anders hebben? Is er een ander, onderbelicht perspectief voor dezelfde gebeurtenis? Welke manieren lenen zich daarvoor? Zal ik een keer een dialoog uitschrijven? Of in plaats van een opsomming, pak ik iets uit die opsomming en ga ik dat moment in detail, in geuren, kleuren, smaken en sensaties beschrijven met alles dat ik nog weet en alles dat ik erbij wil fantaseren.

Gebruik ik interpunctie*? Hoe gebruik in mijn interpunctie? Waarom gebruik ik daar een punt en niet een komma? Of andersom? Waarom breek ik hier de zin, de regel af? 

Begin je juist wel of niet een nieuwe alinea? Schrijf je altijd alles achter elkaar. Speel dan een keer met meer witruimte, afbreken van zinnen, een extra alinea. Doe je dat altijd. Kijk dan ineens wat er gebeurt als je compacter gaat schrijven.  


En herlees de nieuwe versies. Spreek ze hard op. Voel het verschil.


*Interpunctie: punten, komma's, aanhalingstekens, puntkomma, uitroeptekens, dubbele punt, vraagtekens, beletselteken. En dingen die daar me samenhangen: het gebruik van kleine letter en hoofdletters.


Als je zin en tijd hebt een tweede opdracht om je schrijfspier te trainen...


2) Schrijf een dialoog De ingang die je daarvoor kan gebruiken is een dialoog tussen je huidige zelf en jouw jongere zelf. Het kan zijn dat jouw jongere zelf het een en ander te vertellen heeft aan wie jij nu bent. Het kan ook zijn dat wie jij nu bent het een en ander mee wil geven en kwijt wil aan jouw jongere zelf. Adviezen? Wensen? Misschien om beter opgewassen te zijn tegen bepaalde zaken in het leven. Of om meer uit het leven te halen. Of om op te verheugen. En te prijzen. Of juist om voor te waarschuwen. Schets een kader waar en wanneer het gesprek plaats vindt. Op het schoolplein. In huis. Op vakantie in de tent. In de auto. Achter op de brommer, schreeuwend over her rumoer. In de disco. Een wandeling in het bos, in je favoriete wijk of straat. Etc. Jij bepaalt.

Conversatie tussen Pa en Zeuntje over Verlichting

Zeuntje; "Pa wat is Verlichting ?".

Pa; "Nou. Zeuntje; Verlichting is Shit ! ".

Zeuntje vroeg geschrokken: "Wat bedoelt  u daarmee?

Pa zei; "In ander woorden; Bergen zijn Bergen voordat je Verlicht werd'.

"En nadat je Verlicht bent blijven Bergen Bergen."

"Zo blijft Shit ook nadat je Verlicht bent Shit ! ".

"Als je een dwaas was voordat je Verlicht werd, blijf je een dwaas nadat je Verlicht werd ".

Zeuntje; "Dus er verandert niets"?

Pa; "Als je moeilijkheden hebt, die moeilijkheden blijven als je Verlicht bent.".

"Maar je kan ze beter aan". En je doorziet ze sneller". "En lost ze op ".

Zeuntje; "Als ik Verlicht ben dan word ik toch wijzer ? ".

Pa; "Neen, je blijft dezelfde Dwaas, dezelfde smaak voor dingen houden, etc."

"Maar je reageert en denkt anders. Je ziet de betrekkelijkheid van de dingen in."

"Wat voorheen zo belangrijk leek, is nu Shit als je Verlicht bent !  

"Je legt andere maatstaven en andere waarden aan de dingen in je leven. "

"Je rent niet achter grootse dingen aan. Je kan tijdig stoppen".

Pa; "Je leeft in het NU."

"Beseft dat het  NU alles is wat je hebt ! "

"Dat is Verlichting."

"Makkelijk te begrijpen, Maar uiterst moeilijk om te bereiken."

"Ik deed er 60 jaar over om me voor te bereiden."

"En toen ik het bereikte, besefte ik het niet eens."

"Na enkele jaren keek ik anders tegen mijn leven."

"Ik beschouwde mezelf als de grootste Loser van de wereld."

"Maar nu heb ik geen spijt dat het zo langer duurde voordat ik het heb bereikt."

"Het is een wonder dat ik lichamelijk en geestelijk heb overleefd heb."

"Dat is een  cadeautje van het Lot."

Pa; "Het Lot heeft mij nog een andere cadeautje gegeven  in mijn laatste jaren ".

"Ik kan verhalen en gedichten schrijven ".

"Daarom kon ik deze conversatie voor het nageslacht optekenen".

Zeuntje; "Bedoelt u mij ?! ".

Pa; "JAAAAAH, SHIT !!! ".

- Ronald Pessy

Jeugdige Opa


-Je lijkt wel een Opa...

-hoezo? Ik doe het nog best,rook alleen nog een sigaar af en toe,blow bijna nooit meer,zit bijna nooit aan de drugs.  

-Nee,maar je drinkt soms behoorlijk,bent al jaren veel steviger dan vroeger,    

-Ja, kijk eens naar je zelf, je was jong en naïef, was soms dommer dan een ezel..

-Ach ,,dat ben je zelf nog,        

-Nou, ik durf nu al over de jeugd van tegenwoordig te spreken, daar is zelfs een band naar vernoemd, hee De jeugd van tegenwoordig is lunatic,    

-Zie je wel Opa,    

-Nou moet je op houden, deed jij het nog maar zo goed op mijn. leeftijd,      

-Dat weten we nog niet hè? Maar gaat goed komen hoor,ik word Opa en gedraag me als een kind...    

-Nou, daar moeten we de oorlog en de vrede mee winnen...dat doe je nu en later ook nog,een kinderlijke Opa,je leert het nooit,    

-Jij bent ook hard op erg om het te leren,je bent geen Opa,zelfs geen vader geworden,   -Mis, ik ben je vader,straks ben ik je Opa,maar je hebt gelijk,omhels het kind in jezelf,   -Doen we ouwe..

   

- Marcel BergmeyerEen sprookje uit 2020 en één Nacht. Een zelfverzonnen sprookje.

                             De Bedelaar en de Koning In zijn jonge jaren voordat hij beroemd werd. Dwaalde Koning  Haroen Al Rajsheed met zijn getrouwe wapenbroeder Saladin,

Door de straten van Samarkand in gewone burgerlijk kleding.

Om achter te komen wat zijn onderdanen dachten.


Op één van zijn tochten kwam hij een oude zieke bedelaar tegen.

Hij zag er vermagerd en vuil uit. Hij stonk hemeltergend !

Maar hij zag uit als een heilige man, ondanks de vodden die hij droeg.


Haroen liet hem naar zijn paleis vervoeren omdat hij ziek was.

Toen de bedelaar hersteld was, bezocht de koning hem.

De koning vroeg hem wat de reden was dat hij nu een bedelaar is.


De bedelaar antwoordde "Sahib, ik behoorde tot een rijke adellijke geslacht."

"Door mijn dwaze handelingen kwam ik tot de bedelstaf."

"Maar mijn tegenwoordige staat bevalt me beter dan toen ik rijk was."

"De mensen beoordelen me nu naar mijn karakter niet naar mijn rijkdom."


"Op mijn zwerftochten verzamelde ik veel wijsheden van de Soefi's, Dansende Derwisjen en Meester Rumi."

"Ik kwam erachter dat  je NU leeft ! Je kunt alleen NU leven."

 "Het verleden is voorbij en de toekomst moet nog komen."

"Dus blijft het NU alleen over om te leven".


Toen de koning dat hoorde, werd hij Verlicht !

Haroen Al Rajsheed werd bekend als een Verlichte Vorst.


- Ronald Pessy4 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven