• Kantlijn

Maandag 15 juni 2020

Bijgewerkt op: 11 jan. 2021

Thema: reflecteren op wat je al hebt geschreven.

 

Conversatie tussen Pa en Zeuntje over Verlichting

Zeuntje; "Pa wat is Verlichting ?".

Pa; "Nou. Zeuntje; Verlichting is Shit ! ".

Zeuntje vroeg geschrokken: "Wat bedoelt  u daarmee?

Pa zei; "In ander woorden; Bergen zijn Bergen voordat je Verlicht werd'.

"En nadat je Verlicht bent blijven Bergen Bergen."

"Zo blijft Shit ook nadat je Verlicht bent Shit ! ".

"Als je een dwaas was voordat je Verlicht werd, blijf je een dwaas nadat je Verlicht werd ".

Zeuntje; "Dus er verandert niets"?

Pa; "Als je moeilijkheden hebt, die moeilijkheden blijven als je Verlicht bent.".

"Maar je kan ze beter aan". En je doorziet ze sneller". "En lost ze op ".

Zeuntje; "Als ik Verlicht ben dan word ik toch wijzer ? ".

Pa; "Neen, je blijft dezelfde Dwaas, dezelfde smaak voor dingen houden, etc."

"Maar je reageert en denkt anders. Je ziet de betrekkelijkheid van de dingen in."

"Wat voorheen zo belangrijk leek, is nu Shit als je Verlicht bent !  

"Je legt andere maatstaven en andere waarden aan de dingen in je leven. "

"Je rent niet achter grootse dingen aan. Je kan tijdig stoppen".

Pa; "Je leeft in het NU."

"Beseft dat het  NU alles is wat je hebt ! "

"Dat is Verlichting."

"Makkelijk te begrijpen, Maar uiterst moeilijk om te bereiken."

"Ik deed er 60 jaar over om me voor te bereiden."

"En toen ik het bereikte, besefte ik het niet eens."

"Na enkele jaren keek ik anders tegen mijn leven."

"Ik beschouwde mezelf als de grootste Loser van de wereld."

"Maar nu heb ik geen spijt dat het zo langer duurde voordat ik het heb bereikt."

"Het is een wonder dat ik lichamelijk en geestelijk heb overleefd heb."

"Dat is een  cadeautje van het Lot."

Pa; "Het Lot heeft mij nog een andere cadeautje gegeven  in mijn laatste jaren ".

"Ik kan verhalen en gedichten schrijven ".

"Daarom kon ik deze conversatie voor het nageslacht optekenen".

Zeuntje; "Bedoelt u mij ?! ".

Pa; "JAAAAAH, SHIT !!! ".

- Ronald Pessy

 

Jeugdige Opa


-Je lijkt wel een Opa...

-hoezo? Ik doe het nog best,rook alleen nog een sigaar af en toe,blow bijna nooit meer,zit bijna nooit aan de drugs.  

-Nee,maar je drinkt soms behoorlijk,bent al jaren veel steviger dan vroeger,    

-Ja, kijk eens naar je zelf, je was jong en naïef, was soms dommer dan een ezel..

-Ach ,,dat ben je zelf nog,        

-Nou, ik durf nu al over de jeugd van tegenwoordig te spreken, daar is zelfs een band naar vernoemd, hee De jeugd van tegenwoordig is lunatic,    

-Zie je wel Opa,    

-Nou moet je op houden, deed jij het nog maar zo goed op mijn. leeftijd,      

-Dat weten we nog niet hè? Maar gaat goed komen hoor,ik word Opa en gedraag me als een kind...    

-Nou, daar moeten we de oorlog en de vrede mee winnen...dat doe je nu en later ook nog,een kinderlijke Opa,je leert het nooit,    

-Jij bent ook hard op erg om het te leren,je bent geen Opa,zelfs geen vader geworden,   -Mis, ik ben je vader,straks ben ik je Opa,maar je hebt gelijk,omhels het kind in jezelf,   -Doen we ouwe..

   

- Marcel Bergmeyer 

Een sprookje uit 2020 en één Nacht. Een zelfverzonnen sprookje.

                             De Bedelaar en de Koning In zijn jonge jaren voordat hij beroemd werd. Dwaalde Koning  Haroen Al Rajsheed met zijn getrouwe wapenbroeder Saladin,

Door de straten van Samarkand in gewone burgerlijk kleding.

Om achter te komen wat zijn onderdanen dachten.


Op één van zijn tochten kwam hij een oude zieke bedelaar tegen.

Hij zag er vermagerd en vuil uit. Hij stonk hemeltergend !

Maar hij zag uit als een heilige man, ondanks de vodden die hij droeg.


Haroen liet hem naar zijn paleis vervoeren omdat hij ziek was.

Toen de bedelaar hersteld was, bezocht de koning hem.

De koning vroeg hem wat de reden was dat hij nu een bedelaar is.


De bedelaar antwoordde "Sahib, ik behoorde tot een rijke adellijke geslacht."

"Door mijn dwaze handelingen kwam ik tot de bedelstaf."

"Maar mijn tegenwoordige staat bevalt me beter dan toen ik rijk was."

"De mensen beoordelen me nu naar mijn karakter niet naar mijn rijkdom."


"Op mijn zwerftochten verzamelde ik veel wijsheden van de Soefi's, Dansende Derwisjen en Meester Rumi."

"Ik kwam erachter dat  je NU leeft ! Je kunt alleen NU leven."

 "Het verleden is voorbij en de toekomst moet nog komen."

"Dus blijft het NU alleen over om te leven".


Toen de koning dat hoorde, werd hij Verlicht !

Haroen Al Rajsheed werd bekend als een Verlichte Vorst.


- Ronald Pessy19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Thema: Amsterdam 750 jaar! We gaan een beetje vooruitkijken! Onder het mom je kan niet vroeg genoeg beginnen met nadenken over...😉. Over 5 jaar is het zover. In 2025....Dan bestaat Amsterdam 750 jaar

Thema Hittegolf! De een haat het de ander gedijt op de overvloedige warmte van de zon! We zitten er middenin! De zomer is net officieel begonnen en hup hij dient zich aan: de eerste hittegolf. Ben ji

Thema: Beschrijf een pijn, verdriet of gemis wat zo alomvattend was dat het verankerd leek in je DNA. En beschrijf het moment dat het zich verzachtte. (Het moment dat je in het toverschelpje blies als