Kantlijn in quarantainetijd | Maandag 27 april 2020

Bijgewerkt: jun 29

Les van Mireille


Thema: Koningsdag en koninklijk zijn.

Maak een keuze uit de onderstaande vormen om in te schrijven over het thema:

A) een sprookje... Dus: Er was eens....en ze leefde nog lang en gelukkig.

B) een speech voor het volk vanaf het balkon op je paleis

C) een speech voor het volk voor op TV/Social Media Live uitzending

D) een gedicht

E) een ode

F) een kort verhaal

Sprookje uit 1000 en één nacht;  een verzonnen Boeddha verhaal


Er leefde eens een machtige Afrikaanse Heerser

Hij wilde graag een zoon hebben

En hij raadpleegde de wichelaars die in de sterren

De toekomst konden lezen

Ze voorspelden dat de zoon of een grote koning die heerste over het land .

Of dat hij een grote Heilige werd.


Natuurlijk wilde de Heerser dat zijn zoon een grote koning werd en niet een Heilige.

De Heerser had nooit een Heilige ontmoet die van enige nut was.

Zijn lieveling vrouw was zwanger

Dus hij liet in de hoofdstad waar hij leefde 

Een bevel uitvaardigen

Alle zieken, oude mensen, gehandicapten, bedelaars, etc.

Moesten de Hoofdstad verlaten

Zodat de jonge prins niet in de verleiding kwam om mensen te helpen

En zo een Heilige worden 

Hij moest leren vechten en met wapens omgaan

Om zijn Rijk te behouden.


De Heerser stuurde ook de wijze mannen met paranormale krachten uit zijn paleis weg.

En de Heilige boeken met wijze lessen werden uit de Bibliotheek verwijderd

Zodat de jonge Prins niet op gekke ideeën kon komen.


Op een mooie dag werd de prins geboren

Er werd een groot feest gehouden

De Prins groeide voorspoedig op

Hij was zijn vaders trots


Op een dag reed de Prins met zijn wagenmenner

In de straten van de Hoofdstad

Hij zag een bedelaar verscholen in een schaduwrijk plekje zitten

Hij vroeg nieuwsgierig aan de wagenmenner wat voor persoon dat was.

Hij nog nooit een bedelaar gezien

De wagenmenner; was een wijze man in vermomming, legde hem uit wat een bedelaar was.

Ze kwamen onderweg ook een kreupele man en een melaatse man.

Uiteindelijke zagen ze een dode man opgebaard voor de familie.

En iedere keer legde de wagenmenner uit wat ze zagen.


De Prins had nooit van leed gehoord

Nooit persoonlijk leed gevoeld

En wist niets van de Dood 

Hij wilde de wereld zien en leren

Hij wist dat als hij in het Paleis bleef

Niets kon leren


Hij vluchtte in de nacht in gewone kleding 

Met de wagenmenner uit het Paleis

De Prins leerde 12 ambachten en 13 ongelukken

Tot zijn schade en zijn schande 

Hij kreeg eelt op zijn handen

Hij nam iedere baantje welgemoed aan

Hij was jong en sterk en vrolijk

De mensen mochten hem graag

Hij had ook de oude wagenmenner bij zich

Die hem wijze raad gaf

En hem lessen gaf uit de Heilige boeken


Zo leefde de Prins als een arme hands werkman, gelukkig

Toen stierf zijn vader

En het land verkeerde in chaos

Want er ontbrak een sterke man die het bevel voerde over het land

Toen zijn vader stierf en er geen troonopvolger was.

Brak er onderling strijd om de Troon


De oude wagenmenner vond tijd dat de Prins

Zijn rechtmatige Troon moest opeisen. 

Met tegenzin volgde de Prins zijn advies op.


In het Paleis kon hij via moedervlekken 

Die hij op zijn lichaam had, bewijzen dat hij

De de rechtmatige Troonopvolger was

Die moedervlekken van de Prins waren exact

In een boek beschreven.


Toen de Prins Heerser werd over het land

Werden zieken, bedelaars, gehandicapten, zieken en doden

In de Hoofdstad toegelaten


De tijd die de Prins met oude wagenmenner had besteed

Was niet verloren geweest

Hij werd een wijze Heerser

Hij kende de Heilige boeken en kende de wijze lessen

Hij had aan den lijve ondervonden hoe de gewone mensen leefden

Hij kende hun lasten en vreugden

Hij was een gewone man zonder kapsones


Toen hij aan het eind van zijn leven gekomen was.

Voorspelden de wijze mannen

Dat hij als een Boeddha terug kwam.


- Ronald Pessy11 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven